Gminne oczyszczalnie ścieków

SADEKO jest wykonawcą licznych projektów budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla miast i gmin. Nasi specjaliści posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w projektowaniu specjalistycznych instalacji technologicznych jakimi są  oczyszczalnie ścieków.  Specjalizujemy się głównie w oczyszczalniach sekwencyjnych powszechnie nazywanych SBR, które noszą nazwę BIOSELEKT PN oraz z przepływem ciągłym o nazwie BIOSELEKT PC.  Charakterystyczną cechą prezentowanych oczyszczalni jest ich duża odporność na wzrost i rozwój bakterii nitkowatych, a w konsekwencji  eliminacja powszechnie występującego zjawiska puchnięcia osadu czynnego. W odróżnieniu od  znanych i stosowanych technologii prezentowane technologie BIOSELEKT dają możliwość operatorowi skutecznie wpływać na proces oczyszczania.

Przy projektowaniu budowy, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zwracamy uwagę na te elementy, które wiążą się ściśle ze sprawnością, stabilnością i niezawodnością pracy oczyszczalni, w tym szczegółowych rozwiązań biologicznych, możliwością dostosowania do zmiennych warunków zewnętrznych dopływu ścieków, sterowaniem i automatyką, zużyciem energii, wydajnością urządzeń i ich niezawodnością, wyposażeniem, wreszcie ponoszonymi kosztami eksploatacji.

Przy rozwiązaniach odnośnie gospodarki osadowej oprócz kosztów i efektu końcowego, dającego możliwość przyrodniczego w tym rolniczego wykorzystania osadów,  skupiamy uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, oraz kierunki w ich ciągłym dostosowywaniu do wymogów unijnych, ponadto tendencje na świecie.

Rozwiązania projektowe powinny umożliwiać obsłudze oczyszczalni  sprawne usuwanie awarii urządzeń poprzez łatwy ich montaż i demontaż oraz proste ale skuteczne rozwiązania technologiczne, pozwolić na sprawną kontrolę procesu oczyszczania w odniesieniu do opomiarowania i wyposażenia laboratorium, jako ważnych, często niedocenianych elementów w pracy każdego operatora oczyszczalni ścieków.

Poniżej zestawiono kilka przykładów wykonanych projektów oczyszczalni ścieków.

Przykładowe projekty oczyszczalni ścieków

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chodczu – Rys. 1

Ośrd = 390,0 m3/d
Qmaxd = 780 m3/d

Legenda do Rys. 1

Q1 – ścieki surowe z kanalizacji sanitarnej
Q2 – ścieki surowe dowożone taborem asenizacyjnym
Q3 – ścieki surowe mechanicznie oczyszczone
Q4 – ścieki oczyszczone
Q5 – wody nadosadowe
Q6 – osady nadmierne po stabilizacji beztlenowej

ST – automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych
ZBSD – zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

P- 1 przepompownia główna
SITO – sito spiralne ? = 6mm
P – piaskownik pionowy wirowy
SP – separator piasku
ZBU – zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie oczyszczonych

BIOSELEKT PN – reaktor biologiczny
S – selektor reaktora biologicznego

OKF – otwarta komora fermentacyjna

BGO- budynek gospodarki osadowej
SD – stacja dmuchaw
GCH – gospodarka chemiczna

PFT – prasa filtracyjno-taśmowa
SF – stacja przygotowania roztworu flokulantu
M- mieszacz osadów odwodnionych z wapnem
ZW – zbiornik wapna

TSO – tymczasowe składowisko osadów


2. Budowa oczyszczalni ścieków w Bukowicach gmina Krośnice – Rys. 2

Ośrd = 320,0 m3/d
Qmaxd = 640,0 m3/d