Sadeko - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Firma SADEKO jest firmą świadczącą usługi związane z oczyszczaniem ścieków od projektowania po wykonawstwo i eksploatację. Najważniejszym celem firmy jest wdrażanie nowych technologii z nastawieniem na oczyszczanie ścieków.

Doświadczenie firmy SADEKO pozwoliło na wykonanie wielu projektów oczyszczalni scieków a także opracowań z szeroko rozumianej branży ochrony środowiska. Szczególny nacisk położono na rozwój wykwalifikowanej kadry pracowniczej i zarządzającej, która jest dzisiaj głównym motorem napędowym firmy.

Zdobyte i ciągle zdobywane doświadczenia praktyczne w trakcie pracy nad uruchamianiem oczyszczalni ścieków oraz ich serwisowaniem pozwoliły na stworzenie niepowtarzalnych rozwiązań technologicznych. Firma wypracowała własne rozwiązania kilku systemów oczyszczania ścieków, do których należą: oczyszczalnie przydomowe BIOSAD, oczyszczalnie dla autostrad BIOSAD A, oczyszczalnie dla szkół i osiedli BIOSAD S oraz oczyszczalnie dla gmin z przepływem ciągłym BIOSELEKT PC i z przepływem nieciągłym BIOSELEKT PN.