SELEKTOR Z TERMINALEM RECYRKULACYJNYM

Najnowszym osiągnięciem firmy SADEKO jest stworzenie selektora z terminalem recyrkulacyjnym. Selektor jest regulatorem obciążenia osadu w reaktorze biologicznym, co ogranicza powinowactwo do wzrostu i rozwoju bakterii nitkowatych a poprzez odpowiednio zwymiarowany terminal lub terminale recyrkulacyjne przyczynia się do poprawy głównie denitryfikacji i defosfatacji oraz pośrednio nitryfikacji.

Jest to szczególnie widoczne przy występowaniu w ściekach np. przemysłowych czynników hamujących. Zależnie od przepływu – przepływ nieciągły, przepływ ciągły do wykonania obliczeń stosowane są moduły obliczeniowe odpowiednio BPN – 3 – SAD i BPC – 4 – SAD. Zarówno wielkość selektora jak i wydajność terminali recyrkulacyjnych ma decydujące znaczenie dla prawidłowego działania selektora.

Bardzo ważnym i nieodzownym elementem każdego selektora jest automatyczne sterowanie mające swe wyodrębnione ogniwo w globalnym sterowaniu pracą oczyszczalni. Dotychczas wykonano i sprawdzono działanie 6 szt. reaktorów z selektorami kolejne dwa są w trakcie realizacji.

Zastosowanie selektora z terminalem recyrkulacyjnym w każdej oczyszczalni gwarantuje jej użytkownikowi zdecydowanie większe możliwości wpływania na proces jak to miało miejsce do chwili obecnej.

Mirosław Nowak
właściciel SADEKO