FILTR CHŁONNO-ODPAROWUJĄCY TYPU FCO

Filtr chłonno-odparowujący jest rozwiązaniem autorskim SADEKO i służy do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntów od dobrze do słabo przepuszczalnych takich jak: piaski drobnoziarniste zaglinione lub z pyłem, piaski gliniaste, piaski gliniaste zbite, glina piaszczysta, glina oraz gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych. Odprowadzanie ścieków do filtra chłonno-odparowującego  po oczyszczeniu w oczyszczalni biologicznej systemu BIOSAD, BIOSAD S i BIOSAD A wykorzystuje równocześnie zjawisko filtracji i parowania. Budowa filtra chłonno-odparowującego pozwala na filtrację ścieków w wysokości 70% i parowania 30%.

Filtr chłonno-odparowującego zbudowany jest z dwóch warstw filtracyjnych o wielkości zależnej od przepuszczalności podłoża gruntowego.

Filtry chłonno-odparowujące mogą być nasadzone roślinami, które dodatkowo wspomagają  pracę filtra i stanowią swoistą zaporę antyodorową.

 

Parametry Filtr chłonno-odparowujący typu FCO

Filtr Chłonno-odparowujący FCO zastosowanie w przydomowej oczyszczalni ścieków