Wybrane realizacje SADEKO

Firma SADEKO jest autorem i wykonawcą technologii licznych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych. Należą do nich m.in.: