MIASTA I GMINY
ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PRZEDSIĘBIORCY

Zakres oferty obejmuje:

  • projektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni,
  • eksploatację kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • eksploatację przepompowni sanitarnych i deszczowych,
  • eksploatację separatorów ropopochodnych,
  • badania i ekspertyzy techniczne,
  • doradztwo techniczne, opinie, szkolenia z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska