SADEKO poleca usługi z zakresu inżynierii sanitarnej

  •     Opracowywanie koncepcji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kanalizacji
  •     Projektowanie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kanalizacji
  •     Budowa i rozruch w/w instalacji
  •     Prowadzenie nadzorów inwestorskich w/w instalacji
  •     Wykonywanie analiz wody, ścieków i osadów w laboratorium akredytowanym
  •     Serwisowanie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, przepompowni
  •     Naprawa oczyszczalni drenażowych.
  •     Serwisowanie separatorów ropopochodnych
  •     Czyszczenie kanalizacji i przepompowni specjalistycznym sprzętem typu WUKO

SADEKO poleca usługi sprzętowe koparką, dźwigowe i pomiarowe.

SADEKO poleca usługi doradcze związane z budową, wykonawstwem i eksploatacją oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, kanalizacji, zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów.

SADEKO mając wieloletnie doświadczenia praktyczne poleca szkolenia dla operatorów i konserwatorów oraz kadry zarządzającej. Oferujemy szkolenia dotyczące budowy, modernizacji i eksploatacji instalacji sanitarnych.