Gminne oczyszczalnie ścieków

SADEKO jest wykonawcą licznych projektów budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla miast i gmin. Nasi specjaliści posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w projektowaniu specjalistycznych instalacji technologicznych jakimi są  oczyszczalnie ścieków.  Specjalizujemy się głównie w oczyszczalniach sekwencyjnych powszechnie nazywanych SBR, które noszą nazwę BIOSELEKT PN oraz z przepływem ciągłym o nazwie BIOSELEKT PC.  Charakterystyczną cechą prezentowanych oczyszczalni jest ich duża odporność na wzrost i rozwój bakterii nitkowatych, a w konsekwencji  eliminacja powszechnie występującego zjawiska puchnięcia osadu czynnego. W odróżnieniu od  znanych i stosowanych technologii prezentowane technologie BIOSELEKT dają możliwość operatorowi skutecznie wpływać na proces oczyszczania.

Przy projektowaniu budowy, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zwracamy uwagę na te elementy, które wiążą się ściśle ze sprawnością, stabilnością i niezawodnością pracy oczyszczalni, w tym szczegółowych rozwiązań biologicznych, możliwością dostosowania do zmiennych warunków zewnętrznych dopływu ścieków, sterowaniem i automatyką, zużyciem energii, wydajnością urządzeń i ich niezawodnością, wyposażeniem, wreszcie ponoszonymi kosztami eksploatacji.

Przy rozwiązaniach odnośnie gospodarki osadowej oprócz kosztów i efektu końcowego, dającego możliwość przyrodniczego w tym rolniczego wykorzystania osadów,  skupiamy uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, oraz kierunki w ich ciągłym dostosowywaniu do wymogów unijnych, ponadto tendencje na świecie.

Rozwiązania projektowe powinny umożliwiać obsłudze oczyszczalni  sprawne usuwanie awarii urządzeń poprzez łatwy ich montaż i demontaż oraz proste ale skuteczne rozwiązania technologiczne, pozwolić na sprawną kontrolę procesu oczyszczania w odniesieniu do opomiarowania i wyposażenia laboratorium, jako ważnych, często niedocenianych elementów w pracy każdego operatora oczyszczalni ścieków.

Poniżej zestawiono kilka przykładów wykonanych projektów oczyszczalni ścieków.