Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Chcielibyśmy mieć czysto i porządnie w domu i w jego otoczeniu dlatego zabiegamy o to każdego dnia. Każdego dnia aby żyć zużywamy wodę, wynosimy kubły śmieci i odprowadzamy ścieki. Nie rzadko spotykamy tandetę i musimy z nią walczyć. Czasami tylko spotykamy to co naprawdę nas cieszy. Czy potrzebne są normy jeśli od razu wiemy, że nie będą przestrzegane i na nic się nie przydadzą? Dla ochrony naszej i naszego otoczenia powstała jedyna w swoim rodzaju oczyszczalnia BIOSAD, którą trzeba poznać, zobaczyć jej efekty, żeby zrozumieć dlaczego technologię w niej zawartą należy powszechnie stosować.

Oczyszczalnię BIOSAD nie tworzyli handlowcy – tworzyli ją ludzie, którzy od wielu lat zajmują się w praktyce oczyszczaniem ścieków.

Budowa biologicznej oczyszczalni typoszeregu Biosad

 

Oczyszczalnia BIOSAD jest oczyszczalnią biologiczną zaprojektowaną dla gospodarstw domowych. Zależnie od typoszeregu oczyszczalnia przeznaczona jest do obsługi od 4 do 12 osób. Z uwagi na specyficzną konstrukcję technologiczną nie wymaga stałego dopływu ścieków i z powodzeniem może pracować okresowo przy zabudowie letniskowej. Ilość ścieków dopływająca do najmniejszej oczyszczalni w ciągu doby może wahać się od 20 do 1200 litrów.

Jej konstrukcja jest bardzo prosta i praktycznie nie wymaga obsługi,  a także nie zużywa nadmiernych ilości drogiej energii elektrycznej, bo w ciągu doby nie zużywa więcej jak 300W, czyli 0,3kW. Zasadnicza część oczyszczalni zbudowana jest w dwóch lub trzech cylindrycznych, szczelnych zbiornikach żelbetowych i mieści się na powierzchni 15m2, co przy zwartej zabudowie jednorodzinnej ma duże znaczenie. Ścieki po oczyszczeniu mogą być odprowadzane bezpośrednio do rowu, rzeki albo ziemi poprzez drenaż rozsączający lub studnię chłonną.

Wyposażenie oczyszczalni stanowią zaawansowane technicznie i energooszczędne urządzenia a elementy wyposażenia wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej zapewniają jej długą żywotność  i bezawaryjną  pracę.

  • Podstawowe wielkości charakterystyczne oczyszczalni  BIOSAD dla obsługi gospodarstwa domowego od 4 do 6  osób – dla dopływu Qśrd = 1,2m3/d
  • Podstawowe wielkości charakterystyczne oczyszczalni BIOSAD dla obsługi gospodarstwa domowego od 6 do 12 osób – dla dopływu Qśrd = 2,4m3/d
 
RÓŻNE SYSTEMY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH W TECHNOLOGII BIOSAD
 

Rys 1. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do cieków naturalnych – rowu, strumienia, rzeki

Oczyszczalnia BIOSAD stanowi zamknięte ogniwo, w którym następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków i spełnione są wszystkie wymagane przepisami ochrony środowiska normy. Dlatego nie potrzebne są dodatkowe stopnie oczyszczania np. poprzez drenaż rozsączający w glebie. Z uwagi jednak na lokalizację posesji konieczna jest budowa różnych systemów odprowadzania ścieków z oczyszczalni po ich oczyszczeniu.

Najprostszym sposobem odprowadzania ścieków są cieki naturalne - rów, strumień, rzeka, co zobrazowano na rys.1. Wymagana jest w tym przypadku  budowa rurociągu kierującego ścieki po oczyszczeniu do odbiornika.

W przeciwieństwie do innych technologii np. oczyszczanie ścieków w glebie poprzez drenaż rozsączający ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni BIOSAD można pobierać i badać ich skład fizyczno-chemiczny a więc poddawać kontroli. Trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której śmierdzi nie tylko nasza oczyszczalnia ale również jej otoczenie!


Rys 2. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi poprzez studnię chłonną

W systemie oczyszczania BIOSAD studnie chłonne budowane są dla odprowadzenia ścieków po ich pełnym biologicznym oczyszczeniu do gruntu.     Ich cechą charakterystyczną jest to, że mogą odprowadzać ścieki po oczyszczeniu do gruntów słabo przepuszczalnych nawet o okresowo wysokim poziomie wód gruntowych.Rys 3. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi poprzez drenaż rozsączający

W systemie oczyszczania BIOSAD  drenaż rozsączający budowany jest dla odprowadzenia ścieków po ich pełnym biologicznym oczyszczeniu do gruntów przepuszczalnych, piaszczystych o niskim poziomie wód gruntowych.

Porównanie kosztów eksploatacji  oczyszczalni systemu BIOSAD ze zbiornikiem bezodpływowym dla obsługi 6 osób