SYSTEMY NAPOWIETRZANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SADEKO od wielu lat projektuje, dostarcza, montuje i uruchamia systemy napowietrzania dla oczyszczalni ścieków,stacji uzdatniania wody, kompleksowe rozwiązania transportu pneumatycznego, sprężarkowni, gdzie posiada znaczące osiągnięcia. Z punktu widzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków proces napowietrzania jako najbardziej energochłonny wymaga optymalizacji i monitoringu. Osiągnąć to można, przy całościowym spojrzeniu na proces, nie tylko na dyfuzory, które najczęściej podlegają wymianie na nowe. 

Systemy napowietrzenia oczyszczalni ścieków, ruszty napowietrzające

Systemy napowietrzania oczyszczalni